عسل در دستگاه فتو تراپی

عسل در دستگاه فتو تراپی


تاریخ : 15 شهریور 1393 - 13:40 | توسط : مامان عسل | بازدید : 548 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

عسل

عسل


تاریخ : 13 شهریور 1393 - 16:35 | توسط : مامان عسل | بازدید : 480 | موضوع : آرت بلاگ | 3 نظر

عسل

عسل


تاریخ : 09 شهریور 1393 - 15:06 | توسط : مامان عسل | بازدید : 484 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

پایان انتظار...

بالاخره انتظار ما تموم شد و شنبه یک شهریور نودوسه ساعت ده ونیم صبح عسل در بیمارستان ذکریای تبریز به دنیا اومد

خدایا هزار مرتبه شکرت...

عسلم تو روز دوم تولد زردی اومد سراغت دکتر گفت 11درصده و تو رو آوردیم خونه زیر دستگاه فتوتراپی فرداش بردیم آزمایش گفتن زیاد شده و به18.5درصد رسیده و تو بیمارستان کودکان 4روز بستری شدی و مامان موند پیشت خدارو شکر حالا دیگه حالت خوبه و عشق مامان تو بغلم خوابیده

خیلی دوست دارم دخترم...


تاریخ : 09 شهریور 1393 - 14:48 | توسط : مامان عسل | بازدید : 448 | موضوع : وبلاگ | 2 نظر